Andrzej Ossowski - * * * (ułożyłem swoje sprawy)

ułożyłem swoje sprawy
z Bogiem
tak jak nauczał
Epikur

nauczyłem się godzić
z tym
na co nie mam
wpływu


czerpię radość
z tego co mam
nie szukam tego
czego mieć
nie mogę

nie ogarnął mnie
spokój

szukam nadal

sensu w bezsensie
nadziei
wbrew nadziei