Helena Romaszewska - FRASZKI

Amnezja                            

-Jestem cnotliwa i wierząca, taka prawie święta
 -Jaka babciu byłaś przedtem?
- Nie pamiętam

Prośba                             
Nie każ mi się zmieniać Boże
Bo mogę się zmienić na gorzej