Barbara Kasica-Kołomyjska - Alicja

wróciła do domu
lustro owinęła płótnem
trzeba chwilę odczekać
wyrównać oddech
krawędzie wyprostować
blizny niech się zabliźnią

droga
wybiegła naprzeciw

dziecięce ścieżki  zarosły