Michał Filipowski - Ten który Jest

wiem że mnie słyszy
i czeka
aż się zdecyduję

 

że mnie zna
i martwi się o mnie
jak nikt przed nim

 

że mnie zaprasza
do drogi
i użycza ramienia

 

 wystarczy mu zaufać
mówią
a wszystko stanie się
proste

 

świadczą
a ja
się zapieram