Daniel Jerzy Żyżniewski - Warszawski ślad

I
Noc
sen
nazista z czterdziestego czwartego roku

Wola
Warszawa
dom

mordowanie
stolica
ślady...

codzienność
mijanie

rozkaz
karabin
stos

patrzysz
nie widzisz

cywil
oczy
źrenice na wprost

II
Skończył
wyjechał
rodzina


Niemcy

burmistrz
wyspa

błysk
uśmiech

oko bez kary
bez winy głos

pejzaż
rybitwy

III
Dożył
dni
spokój

Północne Morze
zdziwienie na plaży
- polski turysta?


IV
Opowieść i wzajemność losu

naturą
historią
człowiekiem


przypadkowość grobu

Sylt niczego nie wie po co

był
będzie
jest

tylko przyrodą…


(Pamięci ofiar „Rzezi Woli” dokonanej przez hitlerowców w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Wiersz z cyklu „Rozsypanka warszawska 2015” )