Sławomir Mierzejewski - Limeryki (6)

Złość                    


Złość wielką poczuła gaździna
Z Poronina
Widząc, co z werwą czynił Jance
Jurny juhas na furmance
A ją pominął ten kozaczyna


Wyjaśnienie                   


Czeka z Janem na słońce Alina
W jednym z parków Żnina
Bo gdy deszcz pada
Ostra zabawa odpada
Wyjaśnia kobiecina