Jerzy Utkin - przykład małych kaprali

cesarz wszystkich Francuzów chciał zawładnąć światem
rządził z wielkim zapałem mieczem piórem batem

tak jak każdy kurdupel miał kompleks niższości
swój przemarsz przez Europę znaczył stosem kości

i ciał użyźniających wszystkie pola chwały
podobnie tak jak po nim inny kapral mały

niespełniony w malarstwie twórca wciąż się trudził
by do martwej natury upodobnić ludzi


wciąż nazbyt jego zdaniem żywych i opornych
wobec rasy nadludzi zdolnej do potwornych

zbrodni w imię zdobycia życiowej przestrzeni
metody poprzednika zgłębił i docenił

idąc w ślad za przykładem zdolny naśladowca
jak myśliwy prowadził selektywny odstrzał

słabych chorych niezdolnych do zagrania roli
bezwolnych niewolników żyć im nie pozwolił

przetrwać mogli jedynie a i to do czasu
ci którzy nie robili zbytniego hałasu

kiedy im odbierano wszystko oprócz życia
przykład z obu kaprali brał niejeden spryciarz

Również tego autora