Jerzy Utkin - krótka pamięć Europy

oto wzgórze Akropol dawno zmarłych bogów
w mitologii zastygłej na wieczności progu

pamięć spięta klamrami z dziedzictwem Europy
w której dziś na tandetę jest największy popyt

więc w kulturze masowej jak w zbiorowym grobie
grzebie światła świątynię choć pazurem skrobie

jak kura w oborniku chcąc odnaleźć ziarno
prawdy o swej przeszłości ciemności ogarną


Europę po raz wtóry gdy w pamięci skona
obrona Sokratesa i uczta Platona

Również tego autora