Helena Romaszewska - Burza

upały szybko przyszły

i szybko minęły

jak przypadkowy seks

nocą

jak błyskawica

zszywała niebo z ziemią

niebo płakało