Sławomir Mierzejewski - KRESOWY SEN

Dziś

we śnie

czułem ból serca

widząc otulone ciszą

pradawne

kresowe grody

jakby umierały

omdlałe z tęsknoty

Muszą żyć

by chronić prawdę

o wczoraj

 

Wchodząc w światłość dni

i ciemność nocy

przywołuję ich pamięć

w wersach bolesnych

pełnych dumy z historii

 

Spoglądam wstecz

na wschód od dzisiaj

 

Oddycham lżej -

domy i ulice tętnią

ożywają ze zniszczeń świątynie

i mury słynnych Almae Mater

 

Ciąg sennych obrazów

buduje

metaforę historii

 

Mgielną smugę senną

z, cieniami bolesnych zdrad

tęsknot

i strat rozjaśniają prawdy

słoneczne promienie