Tadeusz Zawadowski - WIELKIE LITERY

Wielkie litery bywają bardzo zaborcze

Wszystko muszą mieć własne

Nazwy imiona

Ewa Julia Małgorzata

Gdzie z nimi równać się tym pospolitym

Nawet społeczeństwo lub naród

Chociaż bardziej liczne

Nie mają do nich startu

 

Wielkie litery chwalą się między sobą

Gdzie to bywały w Chinach Indiach czy Peru

Pływały po Nilu Gangesie czy Amazonce

Spacerowały bulwarami Rio de Janeiro

Po słonecznej Copacabana

Zwiedzały Luwr i Ermitaż

Znały się z Picasso Salvadore Dali

Czy nawet z Chopinem

 

Małe litery kryją się w cieniu tych wielkich

Im niepotrzebna sława i poklask

Cieszą się że miłość

I prawdziwa przyjaźń

Nie wymagają wielkich liter