Anna Ohde - Inspiracje Wierzchowskim

Inspiracje Wierzchowskim (V edycja)

Posłuchaj, Leszku

Fraszki twoje, Leszku,
To świetna zabawa;
Lecz choć umiesz nimi
Sypać jak z rękawa –
Ciągle nam ich mało!
Nie ma na to rady,
Gdyż bez granic nasze
Zalety i wady!...

Szukaj hasła

Gdy osaczą cię troski –
Szukaj hasła: Wierzchowski.

Na poważnie i wesoło

Śmiechem zwalczaj swe troski –
Tak nam radzi Wierzchowski.
Śmiechu przecież wymaga
Nawet życia powaga.


Śniadanie z Leszkiem

Leszek spytał: - Drogie panie,
Co dziś jemy na śniadanie?
- Fraszki! – rzekły zgodnym chórem –
Przyprawione twoim piórem.