Janusz Brzoza - Erotyki

EROTYKI


Pedantka

Głębię swojej miłości
Odmierza wedle długości


Feler

Cóż że statek okazały
Kiedy maszcik jest zbyt mały


Reguła

Gdy małżonek jest niemrawy
Rzecz załatwi sąsiad żwawy