Ryszard Klimczak - AFORYZMY

Baba z wozu...

do powozu. 
 

Bywają mężczyźni rodzaju nijakiego. 
 

Chciałbym mieć tak dużą dłoń, aby wziąć się w garść. 
 

Czy sieczkę informacyjną produkuje się dla bydła?