Arkadiusz Irek - wiersze

Spis treści

Continuum                                   
 

Znowu wzeszło

czeka na obroty

ostrze w dłoniach

żernickie kręgi

ciągnące się do zachodu 

szczęśliwy świat

szybko znika

 

podzielony na ćwiartki

obiecuje jutro

karmi drapieżne sny 

zmęczony Newton

smacznie zasnął

pod jabłonką 

na naszej planecie ze słów

coraz spokojniej

dobroduszniej

uczymy uwalniać się

od siły ciążenia