Wojciech Kawiński - Zanim dostaniesz w kość

Dziś słownik życia jest krótszy
Stefan Pastuszewski

Można by, ale po co –
milczeć dniem, wołać nocą

odwiedzać kręgi, piekielne
skubać obłoków wełnę:

listy pisać do nikogo
błądzić wciąż wewnętrzną drogą

mieszkać tam, gdzie się nie mieszka
wygrać dalszych lat 20;

wrócić z dalekiej podróży
cudzą forsą się posłużyć

z zakochania zrobić żart
przyjąć sens niewiele wart;

Można by, a nawet trzeba
Wyjść naprzeciw, i się nie bać –

portal