Wojciech Kawiński - Jasno wszędzie, ciemno będzie

z baraków
do apartamentów
z żywiołu miasta
w mętne odmęty

z nie-
zdartej prozy
do pseudo-lirycznej
apoteozy


od precyzyjnych
szczegółów
do namolnych
niezgułów

i wyraźnie
dalej
w głąb za-
pylonych alej

tam
gdzie tak zwana sztuka
nikogo
nie szuka

bo pochodzi
z baraków wyobraźni
i same się u-
nieważni

portal