„Akant” w 20-lecie

Wydano 260 numerów bez żadnych numerów łączonych.
Daje to przeciętnie 40 kolumn (stron) w numerze.

Wydano ponad 10 000 kolumn, czyli przerobiono 40 000 stron komputeropisów (jedna kolumna to 4 strony).
Głos zabrało około 2 000 autorów.
Zrecenzowano ponad 3 000 książek.

portal