Grzegorz Zientecki - Splendor

Ten księżyc
W otoczeniu półprzeźroczystych chmur
Suniemy z prędkością dwunastu węzłów
Żaden cesarz nie miał takiego orszaku