• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Z archiwum

  Maria Danuta Betto - ***

  Rozbił się dzień
  o pobliski mur

  ksiądz
  ciągle mówi o pokucie

  nie przybył na noc
  anioł stróż

  majaczą w pamięci
  twoje ręce
  wplątane we włosy

  na tamtej sali
  nasze cienie
  wciąż jeszcze tańczą

  Stefan Pastuszewski - Powtórzenia i brak precyzji

  Nota encyklopedyczna Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew Staroprawosławna Pomorska Cerkiew w RP pomieszczona w Ekumenicznym leksykonie Kościołów i wspólnot religijnych województwa warmińsko-mazurskiego (1999), zawiera szereg uproszczeń i wiele błędów.
  Sprowadzenie raskołu do niezgody na korektę ksiąg liturgicznych i liturgii nie wytrzymuje konfrontacji historycznej. Patriarcha Nikon przede wszystkim odebrał Cerkwi cechę soborności oraz zakłócił starą ruską symfonię: cerkiew-car-naród. Zniszczył teokrację narodową, według której po dziś dzień funkcjonuje staroprawosławie.