• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Z archiwum

  Ariana Nagórska - Apogeum kariery zawodowej

  Świat widziany z rewirów niekompatybilnych

  to niezwykle precyzyjnych reguł zlepek:

  nawet brak piątej klepki wynika

  z wcześniejszego istnienia czterech klepek!

   

  (z lat 90. XX wieku)

   

  Roman Godlewski - Etyka znaturalizowana (8)

  DOBRY POKÓJ, SIŁA DUCHA, WOLI I CHARAKTERU, NIEOSZACOWALNOŚĆ POKOJU
  Pokój jest dla jednostki dobry wtedy, gdy wartość ewentualnych zdobyczy w razie wszczęcia zmagań równoważona jest przez koszty samego prowadzenia sporu. Wówczas o więcej już się walczyć nie opłaci. Koszty zależą, rzecz jasna, od siły uczestników sporu i okoliczności jego prowadzenia. Istotnym czynnikiem wyznaczającym siłę jednostki jest jej moc duchowa, czyli siła jej woli i siła charakteru. Czynnik ten jest niezwykle trudny do oszacowania przed rozpoczęciem zmagań, dlatego też w zasadzie trudno o racjonalizację orzekania, czy dana forma życia jest dla danej jednostki dobra. Praktycznie biorąc jest to niemożliwe, gdyż siłę duchową jednostki można w zwykły sposób ocenić tylko w czasie zmagań. Dlatego też jednostka, która od dawna nie uczestniczyła w żadnym otwartym sporze, w zasadzie nie wie, na co ją stać. Siła duchowa bowiem nie jest stała, a zasadniczo podatna na gnuśnienie. Można by ją ocenić, dokonując neurologicznej analizy układu popędowego danej osoby, ale nauka – póki co – nie umożliwia takich rozstrzygnięć.